Historia Nauka zawodu Trendy we fryzjerstwie Team Współpraca Salony Kosmetyki Kontakt

Kontakt

Deco sp. z o.o.
ul. Piwonicka 4
62-800 Kalisz

Menager szkoleń
Joanna Żyto
tel. 533 304 981
moda.akademiagabriel@gmail.com

Menager kursu czeladnik
Aleksandra Teske
tel. 533 304 977
ola.akademiagabriel@gmail.com

Menager ds. rozwoju
Tomasz Rokicki
tel. 695 561 537
tomek.akademiagabriel@gmail.com

Menager ds. sprzedaży
Leszek Ławniczak
tel. 533 304 976
kosmetykideco@gmail.com